Børn, unge og teenagere

 Undersøgelser viser at flere og flere børn og unge har problemer med angst, depression og selværd.

Det kan starte i det små, og udvikle sig

Genkender du nogle af disse ting?

  • Måske er det svært i skolen
  • Måske er der problemer med nogle af vennerne
  • Måske er det svært  at sove om natten
  • Måske er der mange tanker, når man sove
  • Måske er der mange tanker om fremtiden
  • Måske er der nogle ting, der gør dig meget ked af det
  • Måske er der ikke rigtig nogen, der forstår dig
  • Måske føler du dig meget anderledes
  • Måske har du ikke rigtig nogen at snakke med, om alle de ting, du går og tænker på?

Hvis problemerne ikke bliver løst, kan det blive sværere og sværere at overskue det hele, og finde gode løsninger.

Hvis du har lyst og mod på det, så vil jeg gerne lytte til dig, og hjælpe dig. Alt hvad du siger, er naturligvis fortroligt og bliver imellem dig og mig

Kærlig hilsen Nina 🙂

Er du sårbar ?

Lige præcis børn og unge kan være ekstra sårbare, når de møder udfordringer i livet.

Børn og unge er i gang med at skabe deres egen identitet og spejler sig i det omkringliggende samfund.

Det er vigtigt for børnene og de unge at være en del af fællesskabet i daginstitutionen, i skolen, på uddannelsen og i vennekredsen. De fleste børn og unge vil forsøge at integrere sig i deres tætte sociale fællesskaber.

Der kan dog let opstå ubalancer hvis f.eks. venskaber går i stykker, man bliver mobbet, hvis der er uro i familien eller man bare har svært ved at forstå, hvad der sker med kroppen i pubertetsårene.

Nogle vil reagere ved at trække sig og blive stille og indadvendte, mens andre vil reagere voldsomt og blive vrede.

Er du forælder ?

Som forældre til teenagere, har man ofte udfordringer, der kan være svære at klare sammen med sin teenager. Din teenager er ved at øve sig i, at løsrive sig og er ved at lære at stå på egne ben.  Derfor kan det være svært at nå den unge og få lov til at støtte og hjælpe.  Ofte har det modsat virkning, når man, som forældre, i den bedste mening, presser på for at hjælpe.

Denne frustration over, ikke at få lov til at støtte og hjælpe, kan være svær at bære alene.

Her er et coachingforløb, til dig som forælder, en stor støtte. Der kan åbnes op for nye og anderledes muligheder og  udfordringerne ses måske i et andet lys. Dine egne ressourcer og din egen handlekraft kommer i spil.

At du som forælder får mere indre ro, vil din teenager få stor gavn af.

 

Coaching af teenagere

Teenageårene kan være meget svære og præget af negative tanker om sig selv: er jeg god nok? Har jeg det rigtige tøj på? Siger jeg de rigtige ting? Hvad synes de andre venner om mig? Hvordan skal jeg opføre mig og hvad skal jeg sige?

Det kan være meget angstprovokerende, at skulle færdes i de forskellige ungdomsmiljøer, i skolen og ikke mindst på de sociale medier. Den unge er i gang med at danne sin identitet og samtidig sker der en løsrivelse fra sine forældre, så det kan være vanskeligt, som forældre, at få lov til at komme tæt på for at støtte og hjælpe.

 

Jeg har et tilbud om 3 coachsessioner til din teenager. Selvfølgelig med mulighed for at fortsætte, eller stoppe, hvis der brug for det.

Her får han/hun lov til at tale frit om sig selv og sine tanker i et anderledes ”rum”, hvor der vil være fokus på det, der optager den unge lige her og nu.

Vi begynder med en lille gratis for samtale, hvor den unge får mulighed for at finde ud af, om kemien mellem os er ok, inden vi fortsætter.

Min baggrundsviden omkring coaching af unge, har jeg fra opholds-og bosteder, hvor jeg med succes har arbejdet med coaching.

Hvis dette fanger din opmærksomhed, så kontakt mig for en uforpligtende samtale.

Kærligst Nina

24217723

 

unge med diagnoser

I mit arbejde, på bosteder med unge mennesker med psykiske udfordringer som asperger, ADHD, autisme og angst, har jeg erfaret at coaching kan være et  fantastisk redskab, hvis man giver de unge tid til at udvikle sig i deres eget tempo.

Det gælder for alle børn og unge, tænker jeg.

Under en coach session bliver man mødt af en voksen, der er lyttende og ikke har en færdig løsning og mening om, hvad der er bedst for barnet/den unge.

Der er fokus på, hvad der motiverer barnet/den unge til at komme hen til det, de gerne vil opnå. Der er undervejs mulighed for at reflektere over egne handlinger og gemte ressourcer.

Når man har en psykisk lidelse, kan det ofte være svært at se, hvad der reelt er sygdommen og hvad, der er ens egen personlighed. Jeg har oplevet, at det ofte smeltede sammen, og her gjorde coachingen en kæmpe forskel for den unge. Når det er muligt at skille tingene ad, kan den unge rent faktisk få øje på nogle gemte ressourcer, der kan komme i spil. På den måde kan hverdagen blive nemmere og tingene giver mere mening. Det er godt for den unge at erfare, at man godt kan håndterere forskellige udfordringer trods sin sygdom.

Kærligst Nina